AngelSense התחיל במסע של אב אחד אחר הטכנולוגיה הנכונה כדי לעזור לו להגן על בנו האוטיסטי. כשבנו סבל מהתעללות נוספת בידי המטפל, דורון סומר ביקש למצוא פיתרון שיסייע במעקב אחר שלומו ואיכותו של איתמר. עם מומחיותו בתחום ה- GPS וטכנולוגיות המעקב, הבין דורון כי המפתח לפיתרון אמין יהיה יישום ניתוח חכם למכשיר הנכון. בידיעה שהוא לא ההורה היחיד לילדים עם צרכים מיוחדים, חבר דורון לחברו, נרי בן אזאר, מנהל הייטק ויזם חברתי, כדי להקים את אנג'לסנס בתחילת 2013. דורון ונרי החליטו לעזוב את עבודתם ולקחת במשימה המלאה של הגנה ושיפור הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים, תוך הבאת שקט נפשי למשפחותיהם.

נרי הציע להרחיב את משימתו של AngelSense בכך שהוא מאפשר להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שרבים מהם עזבו את עבודתם במשרה מלאה לדאוג לילדיהם, לחזור לכוח העבודה.

שירות הלקוחות של AngelSense מאויש בהורים כאלה העובדים מהבית. כולם משתמשים מומחים ב- AngelSense ונלהבים לעזור להורים אחרים. פתרון ה- GPS והניטור הקולי של AngelSense עם ניתוח חכם הושק בינואר 2014.

https://www.angelsense.com/