XACT

 

XACT Robotics Ltd. החלה את פעילותה באוגוסט 2013 וממוקמת בקיסריה, ישראל. החברה מפתחת טכנולוגיה רובוטית חדשה לפלטפורמה להיגוי מחטים בהליכי התערבות זעיר פולשניים, כגון ביופסיות ואבלציות.

הטכנולוגיה מבוססת על גישה חדשנית להיגוי מחט באמצעות רובוט של 5 מעלות חופש, חישוב נתיבי מחט מתמשך ובקרת לולאה סגורה בזמן אמת. XACT מפתחת בימים אלה את המערכת לשימוש בהליכים מונחים CT.

http://www.xactrobotics.com/